Alpha Trading Hub

Chính Sách Chống Rửa Tiền

Chính Sách Chống Rửa Tiền

Hợp pháp hóa các nguồn tiền có được bằng những cách thức bất hợp pháp là hành động chuyển đổi các nguồn tiền hoặc công cụ tiền tệ khác có nguồn gốc từ hoạt động bất hợp pháp thành tiền hoặc các khoản đầu tư có vẻ hợp pháp nhằm ngăn chặn khả năng truy tìm các nguồn bất hợp pháp. Luật pháp trong nước và quốc tế áp dụng cho các công ty với khách hàng có thể gửi và rút tiền từ tài khoản của họ quy định việc các đại lý của công ty thực thi một cách có ý thức các giao dịch tiền tệ với tài sản có nguồn gốc tội phạm, hoặc tham gia vào các giao dịch thuộc loại này, là bất hợp pháp.

Mục tiêu của các thủ tục chống lại việc hợp pháp hóa các nguồn tài chính thu được bằng những cách bất hợp pháp, được thực hiện bởi Alpha International Holding Limited (sau đây được đề cập đến là “Alpha” hoặc “Công ty”) là nhằm đảm bảo khách hàng tham gia vào một số hành động, xác định bởi một tiêu chuẩn hợp lý, trong khi giảm thiểu tác động đến khách hàng tuân thủ luật pháp. Alpha đặt mình ở vị trí giúp các tổ chức quốc tế chống lại mối đe dọa rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng bố trên toàn thế giới. Hệ thống nhận dạng của chúng tôi lưu trữ và xác minh hồ sơ nhận dạng khách hàng, đồng thời duy trì và theo dõi các báo cáo chi tiết về tất cả các giao dịch.

Alpha cẩn thận theo dõi các giao dịch đáng ngờ với quy mô lớn và nhanh chóng báo cáo các hoạt động này cho các cơ quan thẩm quyền có liên quan. Để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống giám sát và hoạt động kinh doanh an ninh mạng, khuôn khổ lập pháp quốc tế cung cấp bảo vệ pháp lý cho các nhà cung cấp thông tin đó.

Để giảm thiểu rủi ro rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng bố, Công ty không chấp nhận gửi tiền bằng tiền mặt và không trả tiền mặt trong bất kỳ trường hợp nào tại các văn phòng và văn phòng đại diện trên toàn thế giới. Công ty có quyền từ chối xử lý một giao dịch ở bất kỳ giai đoạn nào nếu có giả định rằng giao dịch đó liên quan đến hoạt động rửa tiền hoặc hoạt động tội phạm theo bất kỳ cách nào. Theo luật pháp quốc tế và các luật liên quan kiểm soát hoạt động của chúng tôi, Alpha không có quyền thông báo cho khách hàng đã bị báo cáo hoạt động đáng ngờ theo thông báo của các cơ quan có liên quan do nghĩa vụ bảo mật.

Để thực thi luật chống lại việc hợp pháp hóa các nguồn tiền có được bằng những cách bất hợp pháp, Công ty yêu cầu khách hàng cung cấp hai tài liệu chứng minh danh tính của mình. Tài liệu đầu tiên mà chúng tôi yêu cầu được cấp bởi chính phủ có thẩm quyền là tài liệu nhận dạng khách hàng với một bức ảnh của khách hàng trên đó. Tài liệu này có thể là hộ chiếu do chính phủ cấp, giấy phép lái xe (đối với các quốc gia nơi giấy phép lái xe được sử dụng như tài liệu nhận dạng chính) hoặc thẻ định danh địa phương (ngoại trừ thẻ công ty). Tài liệu thứ hai mà chúng tôi yêu cầu là một bản kê khai với tên của khách hàng và địa chỉ thực không quá 3 tháng trước. Tài liệu này có thể là một hóa đơn tiền điện, sao kê ngân hàng, văn bản công chứng hoặc một hóa đơn khác có tên và địa chỉ của khách hàng được cấp bởi tổ chức được công nhận ở cấp quốc tế.

Công ty cũng yêu cầu được cung cấp một mẫu đơn được điền đầy đủ và có chữ ký thực để mở một tài khoản. Khách hàng được yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng hiện tại và báo cáo kịp thời bất kỳ thay đổi nào trong đó. Khách hàng phải thông báo cho Công ty về những thay đổi trong thông tin liên lạc hoặc dữ liệu cá nhân chậm nhất là trong 10 ngày kể từ ngày những thay đổi xuất hiện.
Giấy tờ viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác với tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh bởi một dịch giả chính thức; bản dịch phải được đóng dấu và ký bởi người dịch và được gửi cùng với một bản sao của tài liệu gốc cấp bởi các cơ quan thẩm quyền địa phương với một ảnh chân dung rõ ràng của khách hàng.
Xin lưu ý rằng công ty cấm thực hiện các khoản chi trả với hệ thống thanh toán Skrill và thẻ ngân hàng. Để rút tiền từ tài khoản giao dịch của bạn trên một trong các hệ thống này, vui lòng điền vào mẫu trong bộ phận hỗ trợ khách hàng và tiền sẽ được ghi có vào tài khoản được bạn chỉ định trong vòng 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, vì bản chất của hoạt động kinh doanh của chúng tôi, Alpha không thể hoàn lại tiền bị mất do giao dịch. Để tránh mọi nghi ngờ, vui lòng đọc Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm rủi ro trước khi bạn bắt đầu giao dịch trên trang web của công ty https://alphatradinghub.com

Alpha yêu cầu sự nhất quán trong thông tin cá nhân của khách hàng trong bất kỳ giao dịch gửi/rút tiền nào dựa trên đăng ký ban đầu của khách hàng. Bất kỳ khoản thanh toán nào với bên thứ ba đều sẽ không được chấp nhận dưới bất kỳ hình thức hoặc cách nào để ngăn chặn lừa đảo hoặc gian lận.

Alpha yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt thứ tự được thiết lập để gửi và rút tiền. Các khoản tiền rút ra có thể được chuyển vào cùng tài khoản với cùng phương thức tiền được nạp vào trước đó. Khi rút tiền, tên người nhận phải khớp chính xác với tên khách hàng trong cơ sở dữ liệu của công ty. Nếu khoản tiền gửi được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng, bất kỳ khoản tiền phát sinh nào cũng chỉ có thể được rút ra bằng cách chuyển khoản ngân hàng vào cùng tài khoản ngân hàng đó. Nếu khoản tiền gửi được thực hiện thông qua hệ thống thanh toán điện tử, tiền chỉ có thể được rút qua phương thức thanh toán điện tử trong cùng một hệ thống.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác cho công ty, các chuyên gia của chúng tôi sẽ trả lời bạn vào bất kỳ lúc nào sớm nhất có thể. Bạn có thể viết và đặt câu hỏi cho bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại support@alphatradinghub.com